Xe bồn chở khí hóa lỏng

Xe bồn chở khí hóa lỏng có thành bồn được thiết kế dày hơn, vật liệu đặc biệt tránh ăn mòn, xúc tác cháy nổ

Tổng số: 4 bản ghi - Trang: 1 / 1